Buskerud bygningsvernsenter

Buskerud bygningsvernsenter er et kurs- og kompetansesenter for tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern. Bygningsvernsenteret er en del av den regionale kulturminneforvaltningen i Buskerud fylkeskommune. Det ble opprettet i 2010 og var et av de første bygningsvernsentrene som så dagens lys i Norge.

Bygningsvernsenterets hovedmålsetting er å øke kompetansen på antikvarisk istandsetting og tradisjonshåndverk hos håndverkere i Buskerud.  Vi tilbyr kurs, opplæringstiltak, fagseminar m.m. i hovedsak for håndverkere, men også for eiere av fredete og verneverdige hus. I tillegg har vi et formidlingstilbud for videregående elever i samarbeid med Den Kulturelle skolesekken.

Buskerud bygningsvernsenter holder til på Lågdalsmuseet sentralt i Kongsberg. Her har bygningsvernsenteret egne kurslokaler i en gammel soldatbrakke på museet. Vi har undervisningsrom, utstillingsrom og verksted. Vi disponerer også uteområdet rundt soldatbrakka som arbeidsområde. Lågdalsmuseet er et kulturhistorisk friluftsmuseum som ligger kun fem minutters gang fra sentrum. Bygningene på museet er en samling av både byhus fra Kongsberg og tun med hus fra bygdene i Sandsvær, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Fra Kongsberg er det kort vei til Numedal som er det dalføret med flest tømmerbygninger fra middelalderen i landet. I omtrent 50 private bygninger og fire stavkirker kan man oppleve flere hundre år gammel byggeskikk og unik middelalderkunst.

Buskerud bygningsvernseter samarbeider også med andre museer, frivillige lag, håndverkere, og har et godt nettverk innfor tradisjonshåndverksmiljøet i Norge. Vi samarbeider også med foreningen Tradisjonshåndverkere i Buskerud.

Buskerud bygningsvernsenter som læringsarena

På Buskerud bygningsvernsenter vil studentene få mulighet til å bygge en kopi av et «sandsværhus», som om var vanlig i Kongsberg-området fra slutten av 1700-tallet og opp til 1900-tallet. Nybygget skal oppføres på tradisjonelt vis og studentene får være med på hele prosessen fra å finne de riktige materialene i skogen, via bearbeiding av tømmer og materialer, til oppføringen av huset.

Sandsværhuset kjennetegnes ved at det er både laft og bindingsverk. Å være med å bygge et sandsværhus vil derfor gi studentene en innføring i flere tradisjonelle konstruksjonsformer, som er en vesentlig del av bachelorutdanningen. I tillegg skal studentene bruke tradisjonelle verktøy slik at materialene bearbeides slik som på 1700- og 1800-tallet.

Ansatte på Buskerud bygningsvernsenter:

  • Ivar Jørstad – tømmermester og tradisjonshåndverker
  • Camilla P. Nilsen – kulturhistoriker og rådgiver

Her finner du mer informasjon om Buskerud bygningsvernsenter:

www.buskerudbygningsvern.no

https://www.facebook.com/Buskerudbygningsvern/

https://www.instagram.com/buskerudbygningsvernsenter/

Buskerud2.png
Høvling på Buskerud bygningsvernsenter. Foto: © Buskerud fylkeskommune
%d bloggarar likar dette: