Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum er den lokale læringsarenaen for det sentrale Østlandet.  I friluftsmuseet finner vi landets feteste bygningssamling med en stor variasjon av bygninger fra by og land.  Museets bygningsantikvariske seksjon anser bygningsforfallet og de mange lagrede bygningene å ha den største verdi for å sikre god kunnskapsproduksjon i tiden framover.  Seksjonen har om lag ti museumshåndverkere innenfor ulike fag. De fleste har tømrerbakgrunn men det er også håndverkere med fagutdanning som snekker, båtbygger, maler og smed.

Bygningsantikvarisk avdeling sin driftsbase kalles «Tomta». Her har vi snekkerverksted, sagbruk, smie, lager og arbeidsområde. Avdelingen har også et eget bygningsdelsmagasin hvor vi tar vare på viktig materiale for ettertiden. En viktig del av håndverkernes arbeidshverdag dreier seg om kildesøk og dokumentasjon. Kontorlandskapet til håndverkerne er derfor blitt en viktig base for arbeid og dialog.

Norsk Folkemuseum har to studenter med studieretningen «Tradisjonelt bygghåndverk»:

  • Magnus Wammen f. 1983. Har vært ansatt som museumshåndverker ved museet siden han lærte å gå. Utdannet tømrermester. Gardbruker. Bor i Vestfold.
  • Henning Jensen f. 1980. Har vært ansatt ved avdelingen siden 2012.  Grunnkurs trearbeidsfag Østfold Møbelsnekkerskole og Historiske Byggeteknikker på Høgskolen på Gotland. Bor i Oslo

Terje Planke er ansvarlig for organiseringen av den lokale opplæringen og fungerer som kontaktperson saman med seksjonsleder Stian Myhren. Terje fungerer også for tiden som leder av fagrådet ved studiet.

Bygningssamlingen ved Norsk Folkemuseum har objekter fra så godt som hele landet. Det gjør at vi har bred kompetanse. Dette studiet gir oss mulighet til å spisse oss innenfor noen felt. Vi velger felt som ikke nødvendigvis er stedsegne for Osloområdet, men snarere ut fra samlingens egenart. Henning og Magnus har arbeidet med tradisjoner fra Setesdal gjennom å gjenoppbygge Stall fra Heimtveiten og dette er noe vi kommer til å gå videre inn på i studiet. Vi bruker lokale tradisjonsbærere fra distriktet og har god kontakt på dette området. Øvrige prosjekter blir å bygge en smie til museet og å lage trotak og overtrotak på Loft fra Søre Rauland ved Numedalstunet vårt.