Norsk Folkemuseum/Østlandet

Norsk Folkemuseum er den lokale læringsarenaen for det sentrale Østlandet.  I friluftsmuseet finner vi landets feteste bygningssamling med en stor variasjon av bygninger fra by og land.  Museets bygningsantikvariske seksjon anser bygningsforfallet og de mange lagrede bygningene å ha den største verdi for å sikre god kunnskapsproduksjon i tiden framover.  Seksjonen har om lag ti museumshåndverkere innenfor ulike fag. De fleste har tømrerbakgrunn men det er også håndverkere med fagutdanning som snekker, båtbygger, maler og smed.

Bygningsantikvarisk avdeling sin driftsbase kalles «Tomta». Her har vi snekkerverksted, sagbruk, smie, lager og arbeidsområde. Avdelingen har også et eget bygningsdelsmagasin hvor vi tar vare på viktig materiale for ettertiden. En viktig del av håndverkernes arbeidshverdag dreier seg om kildesøk og dokumentasjon. Kontorlandskapet til håndverkerne er derfor blitt en viktig base for arbeid og dialog.

Norsk Folkemuseum har i 2018 to til fire studenter med studieretningen «Tradisjonelt bygghåndverk»:

  • Ivar Jørstad (f.1957) har hatt eget tømrerfirma i mange år. Han er tilknyttet læringsarenaen når vi har egne prosjekter. Ivar tok kurs ved Fagskolen før han begynte på Tradisjonelt bygghåndverk. Han jobber også ved Buskerud bygningsvernsenter.
  • Håkon Fjågesund (f. 1990) er tilknyttet læringsarenaen de to siste studieårene sine. Han bor i Seljord i Telemark og har ulike private oppdrag i samarbeid med Jørn Berget. Har studert utmarksforvaltning på Evenstad, arkeologi ved NTNU, og gått båtbyggerlinja på Fosen Folkehøgskole. Tidligere var han tilknyttet Læringsarenaen på Husasnotra / Geitbåtmuseet.
  • Henning Jensen (f. 1980) har grunnkurs trearbeidsfag Østfold Møbelsnekkerskole og Historiske Byggeteknikker på Høgskolen på Gotland. Har jobbet med restaurering siden 2007, og har vært ansatt ved avdelingen fra 2012.  Han bor i Bærum.
  • Magnus Wammen (f. 1983) har vært ansatt som museumshåndverker ved folkemuseet omtrent siden han lærte å gå. Magnus er utdannet tømrermester, er gardbruker og bor i Vestfold.

Terje Planke er ansvarlig for organiseringen av den lokale opplæringen og fungerer som kontaktperson sammen med seksjonsleder Stian Myhren. Terje fungerer også for tiden som leder av fagrådet ved studiet. Terje er etnolog og har tatt sin doktorgrad på tradisjonsanalyse knyttet til båtbygging og håndverk.

Bygningssamlingen ved Norsk Folkemuseum har objekter fra så godt som hele landet. Det gjør at vi har bred kompetanse. Ved å være læringsarena for Tradisjonelt bygghåndverk får studentene mulighet til å spisse seg innenfor noen felt. Vi velger ofte som ikke nødvendigvis er stedsegne for Osloområdet, men snarere ut fra samlingens egenart. Våre studenter har de siste årene arbeidet med tradisjoner fra Setesdal gjennom å gjenoppbygge Stall fra Heimtveiten. Vi bruker lokale tradisjonsbærere fra distriktet og har god kontakt på dette området. Øvrige prosjekter består av å nybygge en snekker-smie til museet. Den kommer fra Borge i Buskerud/Vestfold. I tillegg har vi kløyvd og lagt nytt trotak på Loft fra Søre Rauland.

Her kan du lese det som blir posta på bloggen frå studentane på læringsarenaen på Norsk Folkemuseum:

https://tradisjonshandverk.com/category/laeringsarena/norsk-folkemuseum/

 

%d bloggarar likar dette: