Fagstoff og aktuell litteratur

Her legg vi ut aktuell litteratur og fagstoff som elles ikkje er tilgjengeleg på nett.

Pjål

Pjålen er eit verktøy som etterkvart har blitt nokså godt kjent i handverksmiljøet i Noreg under sitt namn. I Sverige er det helst namnet «skave» som vert brukt om tilsvarande verktøy, men utforming og bruk av verktøyet er elles veldig likt det vi ser i Noreg. Min kollega Tomas Karlsson på Göteborgs Universitet har gjort eit omfattande arbeid med å kartlegge ulike variantar av skave i Sverige. Dette er eit arbeid som fortener å bli lest av fleire og Tomas har gitt oss løyve til å legge ut arbeidet hans her på vår blogg.

Her kan du lese og laste ned rapporten:

Skave

Her kan du lese og laste ned teikningar frå arbeidet:

Ritningar & skiss