Fag på studiet

Ei universitetsutdanning er sett saman av ei rekke ulike fag. Slik er det også med vår utdanning. I undermenyen har vi døme på noko av innhaldet i dei ulike faga vi har gått gjennom så langt i utdanninga.

%d bloggarar likar dette: