Stiklestad

Stiklestad Nasjonale Kultursenter avdeling Stiklestad er læringsarenaen med beliggenhet midt i Trøndelag. Vår nærmeste kollega i sør er Bygningsvernsenteret ved Rørosmuseet og i nord Sør-Troms Museum og Midt-Troms museum. Vår hovedoppgave som museum og nasjonalt kultursenter er å forvalte og formidle de politiske, kulturelle og åndelig konsekvensene etter slaget på Stiklestad og helgenkåringen av Olav den hellige. Dette gjør vi på mange ulike vis, blant annet så er vi i ferd med å bygge opp middelaldergården Stiklastadir, hvor vi så langt har fått på plass et langhus fra vikingtid, fra omkring år 950, samt et gjesteloft fra høymiddelalder, siste halvdel av 120- tallet.

Som en del av bachelorstudiet har våre studenter bygd første halvdel av neste bygg på gården, nemlig en kombinert fjøs/stall i lokal lafteteknikk, trøndersk knutnov. Vi er i tillegg i ferd med å ferdigstille en drumbegang i middelaldersk stavteknikk. Dette er en overbygd gangbru fra svalgangen på gjesteloftet. Nye studenter på læringsarena Stiklestad vil få muligheten til å delta på videre byggeprosjekter knyttet til middelaldergården Stiklastadir i årene fram mot tusenårsjubileet i 2030.

Vår virksomhet på Stiklestad omfatter også et folkemuseum bestående av ca 30 antikvariske bygninger hovedsakelig fra 17- og 1800 tallet. En del av prosjektene knyttet til studiet er knyttet til bygningene her. I pågående studieløp har vi gjennomført et prosjekt med stikking av spon og tekking med spon på tre mindre hus på folkemuseet. Her har studentene deltatt på hele prosessen fra utvelgelse av tømmer, oppkapping, klyving av takspon, koking av takspon samt selve sponlegginga. Mindre prosjekt knyttet til gulvlegging, vindu, dør og takarbeid er også lagt til folkemuseet. I tillegg til virksomheten på Stiklestad har Stiklestad Nasjonale Kultursenter ansvar for å drifte fire regionmuseer: Egge Museum, Nils Aas kunstverksted, Levanger fotomuseum og Stjørdal museum Værnes. Aktuelle prosjekt kan også knyttes til disse enhetene, spesielt er museene på Egge og Stjørdal da mulige arenaer. Vi leverer også tjenester til ubemannede museer i vårt område. I inneværende studieår er flere av prosjektene knyttet til vindu og dør-snekkering leveranser til disse museene.

Vi tilbyr gode lokaler for praksis i studiet. Vi disponerer en tømrerhall hvor store byggverk kan ferdigstilles innendørs, og vi har eget snekkerverksted med malersal og smie som vi disponerer sammen med en lokal handverker.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter har i 2018 tre studenter:

  • Håvard Stuberg: utdannet møbelsnekker som har vært ansatt ved seksjon drift på Stiklestad siden 2007. Som museumshåndverker er Håvard spesielt knyttet til folkemuseet, og har også jobbet mye med finsnekkering og designoppdrag internt. Han har også deltatt i byggeprosessene knyttet til både langhus og gjesteloft ved middelaldergården Stiklastadir.
  • Kai Johansen: utdannet treskjærer som fra 2007 ble tilknyttet virksomheten på Stiklestad med utsmykningsoppdrag og bygging av langhuset på Stiklastadir. Har sammen med kollega Per Steinar også stått for byggingen av gjesteloftet på Stiklastadir.
  • Per Steinar Josteinsson Brevik: utdannet arkeolog og ansatt som konservator på Stiklestad med hovedansvar for middelaldergården Stiklastadir. Per Steinar har i likhet med Kai deltatt i byggeprosessen både av langhus og gjesteloft på Stiklastadir.

Ingegerd Eggen, avdelingssjef ved Stiklestad, er ansvarlig for organisering av den lokale opplæringen.  Prosjektplanene legges i samråd med bygningsvernrådgiver ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Jarle Vangstad, studentene og naturligvis i nært samarbeid med NTNU.

Her kan du lese om kva studentane på Stiklestad har skrive på bloggen:

https://tradisjonshandverk.com/category/laeringsarena/stiklestad/

img_3212
Gjesteloftet er døme på eit av praksisprosjekta til studentane på Stiklestad

 

%d bloggarar likar dette: