Tømring Norsk Folkemuseum 1. år

Gjenreisning av stall fra Heimtveiten Bykle Setesdal i Frilutsmuseet

Stallen er tømret opp i 1850 med mageteljet tømmer. Stallen har rom for 4 hester, tadde for sau, og trev over til høy. Trevet fungerte også som soveplass for drengene.

Stallen var sterkt råteskadet ved innsamling til Norsk Folkemuseum for 50 år siden og vi får derfor annledning til å arbeide oss ordentlig inn i byggeskikken og de tilhørende håndverksteknikkene. Siden vi er tilbake i en tid uten tradisjonsbærere, blir det for oss å rekonstruere en mulig arbeidsmåte ut fra bygningsdeler og verktøyspor. Noe av det som gjør prosjektet spesielt er at det er en del gjenbrukstømmer som har klare renessanse- eller middelaldertrekk.

Vi har valgt en tilnærming til gjenreisningen som vi kaller bondens metode, dvs. at vi bare bruker laftestokkene og bygningsdelene som er konstruktivt brukbare uten å bruke så mye spunser og skjøter.  Prosjektet blir dermed nesten som et nybygg mht mange av arbeidsprosessene. Bloggpostane om dette prosjektet har du oversikt over her:

https://tradisjonshandverk.com/category/laeringsarena/norsk-folkemuseum/norsk-folkemuseum-tomring/

%d bloggarar likar dette: